Odiseja

Konkurs|Putopisi

Odiseja traži autore!

Otvaramo konkurs za putopise. Konkurs traje do 30. juna 2022. godine, tražimo tekstove dužine do 12.000 karaktera (sa razmacima), a za svaki objavljeni tekst nudimo honorar od 10.000 RSD neto. Ako ste zainteresovani, pročitajte naš vodič:

Šta tražimo u ovom konkursu?

Odiseja traži originalne autorske glasove koji podrobno razumeju materiju o kojoj pišu. Tema ovog konkursa su putopisi: tražimo priče o lokalitetima, događajima ili putovanjima, bilo da su velika ili mala, bliska ili daleka – važno je da su autentična i (lično) doživljena.

Pored ličnog iskustva odlaska, potreban vam je i adekvatan pristup temi. Fokus vaše priče ne mora biti destinacija – možete je izgraditi i od samog čina putovanja, dokle god narativ otkriva čitaocima nešto što bi bez putovanja ostalo nepoznato.

Odiseja je časopis o nauci u društvu, ali naša interesovanja nisu ograničena samo na popularnonaučne sadržaje. Kao što tema može biti putovanje u neki udaljeni ćošak sveta, ona može biti i neka značajna poseta mestu u vašem komšiluku, ili čak kolekcija manjih putovanja koje povezuje neka dobro opisana, zajednička nit. Tematsko polje je široko, i mi ćemo se truditi da bilo kakve predrasude o sadržajima ostavimo po strani.

Pročitajte konkurs do kraja, prisetite se svog iskustva i pišite! Nudimo fer uslove, autorske ugovore i honorare za tekstove koje objavimo.

Kakve uslove nudimo autorima?

Sa svim autorima koje objavljujemo potpisujemo autorski ugovor kojim kupujemo pravo na objavljivanje članaka na period od godinu dana. Naši ugovori nisu ekskluzivni, pa svoj članak možete objaviti gde god želite nakon prvog objavljivanja u Odiseji.

Za potrebe ovog konkursa, za svaki objavljeni rad nudmo honorar od 10.000 RSD neto, koji će biti uplaćen nakon objavljivanja članka na sajtu Odiseje i potpisivanja autorskog ugovora.

Koji su naši kriterijumi?

 • Originalnost – nećemo objaviti članak koji je u celosti ili delom već objavljen, bilo u drugom mediju, bilo na vašem privatnom blogu ili Fejsbuk stranici.

 • Kvalitet – u Odiseji negujemo lep, informativan, kritički tekst. Čak i kada je tema teška (možda i posebno tada), čitanje treba da bude lako.

 • Autentičnost – članak koji pošaljete treba da bude napisan iz ličnog iskustva, na osnovu doživljanja ili sa putovanja koji ste sami iskusili. Ono ne mora da bude aktuelno; možda je staro više decenija, možda danas više nije moguće – ali u tom slučaju iskoristite činjenicu da je vaše iskustvo danas faktički neponovljivo.

Šta treba izbegavati?

 • Puke opise lokaliteta. Detalji mogu biti važni, ali vrednost vašeg članka je u doživljaju.

 • Lokalitete sa kojima bi većina čitalaca trebalo da bude upoznata: mada je i danas moguće napisati relevantnu reportažu o Kalemegdanu ili npr. Sarajevu, u takvim slučajevima bismo posebno zahtevali originalnost u pristupu, uvidima itd.

 • Hvalospeve. Mesta i događaji o kojima pišete mogu biti predivni, ali nas ne zanimaju puke turističke reklame.

 • Fusnote, jer informacije ili zaslužuju da se nađu u telu teksta ili ne. Ukoliko je neki spoljni link ključan za vaš tekst, slobodno ubacite tzv. embedded hyperlink kao što je ovaj.

Specifikacije

Maksimalna dužina članka za konkurs je 12.000 karaktera, sa razmacima.

Vaš članak treba da sadrži i: predloženi naslov teksta, kao i kratku informaciju o lokalitetu, događaju ili ruti o kojoj pišete, i vreme kada se ona dogodila (npr. „tri putovanja u Sibir, 1972-2008“).

Napišite svoj članak na latinici, jer Odiseja ima čitaoce i van Srbije.

Uputstvo za prijavu

Jednom kada je vaš tekst spreman, vreme je da se pripremi za konkurs:

 • Svoje tekstove pošaljite u *.doc, *.docx ili *.odt formatu.

 • Naslovite dokument svojim imenom i prezimenom, i naslovom teksta.

 • Svoje prijave šaljete na mejl redakcija@odiseja.rs.

 • U subject-u mejla napišite svoje ime i prezime i naznačite „za konkurs“.

 • Nema potrebe da nam šaljete CV ili reference. Telo mejla iskoristite da se predstavite i da ukratko date relevantne informacije – npr. zanimanje ako ste putovali u okviru posla, ili drugu relevantnu informaciju – kao i ranije iskustvo u objavljivanju tekstova, ako ga imate.

Uobičajena pitanja

Da li će konkurs imati jednog „pobednika“?

Ne! Od otvaranja konkursa do kraja, 30. juna, mi ćemo čitati sve tekstove koji pristignu i kontaktirati autore čije članke bismo želeli da objavimo. Plan je da konkurs ima između nula i pet objavljenih članaka, ali ćemo rado prekoračiti tu granicu ako dobijemo dovoljno kvalitetnog sadržaja.

Da li mogu da pošaljem više od jednog članka?

Naravno! Samo se potrudite da svaki članak ima sopstveni mejl koji šaljete na konkurs. Nećemo razmatrati prijave koje sadrže više od jednog članka. Takođe, mada nemamo maksimalni dozvoljeni broj prijava po osobi, potrudite se da ne pošaljete više od tri.

Da li je konkurs otvoren za autore van Srbije?

Jeste! Jedini uslov je da članak bude napisan na, u nedostatku adekvatnijeg termina, „domaćem“ jeziku.

Da li ćete odgovoriti na svaku prijavu, uključujući i one koje odbijete?

Za sada planiramo da odgovorimo na svaku prijavu – to se jedino može promeniti ako bude pristiglo više prijava nego što možemo smisleno da odgovorimo.

Koliko dugo ću čekati na odgovor?

Mada će članci moći da se objave i pre kraja konkursa 30. juna, ne možemo da garantujemo bilo kome da ćemo odgovoriti pre 15. jula 2022. godine. Ukoliko do tada ne dobijete odgovor, računajte da vaš tekst nije prihvaćen za objavljivanje, a da naš obim posla nije dozvolio da vam pošaljemo adekvatan odgovor.