NAUKA U DRUŠTVU

Autor

Zoja Panić

Tajne mehanizma sa Antikitere

Tamo gde su dalja fizička ispitivanja delovala nemoguće, uskočila je kompjuterska simulacija. Šta je otkrila digitalna rekonstrukcija misterioznog...
Svi artikli su ušitani
Nema više artikala u ovoj kategoriji