NAUKA U DRUŠTVU

Autor

Stefan Slavković

Ima li pilota u košmaru?

Iako navodi o svesnom upravljanju snovima datiraju od antike, lucidno sanjanje je relativno mlado područje neuronauke. Nedavna istraživanja...
Svi artikli su ušitani
Nema više artikala u ovoj kategoriji