NAUKA U DRUŠTVU

Autor

Miona Kovačević

Džejms Veb, konačno

Nakon višestrukih odlaganja, teleskop Džejms Veb poleteo je u svemir 25. decembra u 13:20 po ovdašnjem vremenu. Zašto...
Svi artikli su ušitani
Nema više artikala u ovoj kategoriji